Zde si vyberte termín a poslezé o jaký typ zkoušky se bude jednat - či svatební nebo polonéza/dětské